Month: czerwiec 2015

Jakie zagrożenia występują w firmie?

Oto najczęściej występujące zagrożenia, które mogą spowodować uraz lub śmierć pracownika: drobne urazy i skaleczenia, upadek na równej powierzchni, upadek z wysokości, przygniecenie lub przytłuczenie przez spadające przedmioty, pochwycenie przez wirujące części maszyn, hałas, wibracje, zapylenie, zaprószenie oka, promieniowanie, poparzenie, pożar, porażenie prądem, wybuch, mikroklimat zimny lub gorący, stres, wymuszona pozycja ciała i wiele, wiele […]

Jak prowadzić bezpieczną firmę?

W zawodowym życiu każdego przedsiębiorcy przychodzi taki moment, gdy musi zmierzyć się z uregulowaniem spraw dotyczących bezpieczeństwa jego pracowników. Oczywiście każdy pracodawca powinien dbać o zdrowie i życie swojego pracownika od momentu jego zatrudnienia. Jednak jak pokazuje życie oraz statystyki Inspekcji Pracy, niewielu spośród nich dba o to należycie. 2 K, czyli Kontroluj i Koryguj […]

Bhp w jednoosobowych firmach

W myśl kodeksu pracy. obowiązek zapewnienia szkoleń bhp, przedsiębiorca otrzymuje wraz z zatrudnieniem pierwszego pracownika. Zobligowany jest wtedy do zapewnienia pracownikowi bezpiecznych warunków pracy. Wiąże się z tym zatem: zapewnienie szkoleń wstępnych i okresowych oraz zapoznanie pracownika z zagrożeniami mogącymi wystąpić na jego stanowisku. Aby określić te zagrożenia, należy sporządzić Ocenę Ryzyka Zawodowego. Jeśli w […]

Do czego są nam potrzebne przepisy BHP?

Zapewne każdemu pracodawcy przychodzi do głowy takie pytanie, jeśli napotyka trudności związane z zagrożeniami w zakładzie pracy oraz ich skutkami. Przecież każdy zdaje sobie sprawę z tego, iż musi pracować rozważnie, aby sobie i nikomu krzywdy nie zrobić. Więc po co te wszystkie przepisy, szkolenia, dokumentacja oceny ryzyka i kontrole instytucji? Mi, w pierwszej chwili […]

Przewiń na górę