Bhp w jednoosobowych firmach

bhp dla małych firm

W myśl kodeksu pracy. obowiązek zapewnienia szkoleń bhp, przedsiębiorca otrzymuje wraz z zatrudnieniem pierwszego pracownika. Zobligowany jest wtedy do zapewnienia pracownikowi bezpiecznych warunków pracy. Wiąże się z tym zatem: zapewnienie szkoleń wstępnych i okresowych oraz zapoznanie pracownika z zagrożeniami mogącymi wystąpić na jego stanowisku. Aby określić te zagrożenia, należy sporządzić Ocenę Ryzyka Zawodowego.
Jeśli w jednoosobowej firmie, jeden z współmałżonków pomaga w prowadzeniu działalności i nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę – wtedy także nie ma konieczności przeprowadzania szkoleń bhp ani sporządzania Oceny Ryzyka Zawodowego.

Bhp w jednoosobowych firmach
Przewiń na górę