Co powinien zrobić pracownik, jeśli warunki pracy stwarzają zagrożenie?

Kodeks pracy art. 210 mówi o tym, że: „W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.”
Co więcej, jeśli pracodawca nie usunie zagrożenia – pracownik MA PRAWO oddalić się z miejsca zagrożenia – i do czasu usunięcia zagrożenia ZACHOWUJE PRAWO do wynagrodzenia.

Więcej informacji na temat zagrożeń na stanowisku pracy znajdziesz pod tym linkiem.

Co powinien zrobić pracownik, jeśli warunki pracy stwarzają zagrożenie?
Przewiń na górę