Jak prowadzić bezpieczną firmę?

jak prowadzić bezpieczną firmę

W zawodowym życiu każdego przedsiębiorcy przychodzi taki moment, gdy musi zmierzyć się z uregulowaniem spraw dotyczących bezpieczeństwa jego pracowników.

Oczywiście każdy pracodawca powinien dbać o zdrowie i życie swojego pracownika od momentu jego zatrudnienia. Jednak jak pokazuje życie oraz statystyki Inspekcji Pracy, niewielu spośród nich dba o to należycie.

2 K, czyli Kontroluj i Koryguj

Podstawowy dokument regulujący obowiązki pracodawcy wobec pracownika czyli kodeks pracy, jasno określa, iż NIE WOLNO dopuścić pracownika do pracy bez uprzedniego szkolenia wstępnego z dziedziny BHP.
Ponadto rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szkoleń z dziedziny BHP, mówi o tym, iż istotnym elementem w/w szkolenia jest INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY, prowadzony przez bezpośredniego przełożonego. Tak więc o właściwym przeszkoleniu pracownika decyduje sam pracodawca lub osoba przez niego wyznaczona. Podczas tegoż instruktażu, pracownik zostaje zapoznany z rodzajem robót jakie będzie wykonywać, a następnie sam – pod okiem przełożonego – wykonuje pracę. Jeśli osoba nadzorująca pracownika stwierdzi, iż jest on w stanie bezpiecznie wykonywać powierzone zadanie, pozwala na samodzielne działanie. W/w fakt potwierdzony jest oczywiście w karcie szkolenia wstępnego. Przygotowanie do pracy w powyższy sposób nie gwarantuje bezwypadkowego wykonywania powierzonej pracy, ale istotnie zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy. Zatem… Pracodawco – kontroluj i koryguj sposób pracy swoich pracowników!

A jeśli nadal masz wątpliwości i zastanawiasz się jak zgodnie z kodeksem pracy zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników – skontaktuj się z nami. Nikogo nie zostawimy bez pomocy.

Jak prowadzić bezpieczną firmę?
Przewiń na górę