Oceny ryzyka zawodowego

Każdy nowo zatrudniony pracownik, powinien zapoznać się z treścią Karty Oceny Ryzyka Zawodowego na jego stanowisku. Powinny się w niej znaleźć informacje na temat czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych, które mogą spowodować urazy, choroby, kalectwo lub śmierć.

Czytaj więcej “OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO”

Oceny ryzyka zawodowego
Przewiń na górę