Normy dźwigania

Dźwiganie i przenoszenie przez jednego pracownika przedmiotów o ciężarze przekraczającym 50 kg jest zabronione.

Dopuszczalne normy podnoszenia i przenoszenia ciężarów na jednego pełnoletniego pracownika wynoszą:

I. dla mężczyzn:

– 30 kg przy pracy stałej,

– 50 kg przy pracy dorywczej,

– 30 kg na wysokość > 4m,

– 30 kg na odległość > 25m.

II. dla kobiet:

– 12 kg przy pracy stałej, 3 kg dla kobiet w ciąży i w okresie karmienia,

– 20 kg przy pracy dorywczej ( do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej ), 5 kg dla kobiet w ciąży i w okresie karmienia.

Przedmioty o długości powyżej 4 m. i ciężarze powyżej 30 kg, należy przenosić przez nie mniej niż dwóch pracowników, przy czym na jedną osobę powinna przypadać masa do:

– 25 kg, gdy praca ma charakter stały,

– 42 kg, gdy praca ma charakter dorywczy.

Wspólne przenoszenie i dźwiganie ciężarów większych od 500 kg, dozwolone jest jedynie w wyjątkowych wypadkach, gdy względy techniczne nie zezwalają na zastosowanie siły mechanicznej.

Przenoszenie ciężarów do 500 kg musi się odbywać pod nadzorem doświadczonego pracownika, którego obowiązkiem jest wydawanie głośnych komend i rozkazów. Przy dobieraniu pracowników do zespołowego dźwigania ciężarów należy uwzględnić ich wiek, wzrost i siłę.

Przy pracach transportowych należy stosować sprawny sprzęt pomocniczy jak kleszcze, drążki, liny, taczki, wózki itp.

Przy przenoszeniu długich i ciężkich przedmiotów na ramionach należy:

– równomiernie i jednocześnie przez wszystkich pracowników podnosić ciężar na komendę,

– przenosić ciężar na ramionach jednoimiennych (lewych lub prawych),

– stosować naramienniki ochronne.