normy

Ochrona kobiet w pracy – czyli co przepisy BHP mówią o płci pięknej

  Już na wstępie muszę miło rozczarować wszystkich bojowników walczących o równouprawnienie płci. Otóż, kodeks pracy nie rozgranicza obowiązków pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wobec mężczyzn i kobiet. Obie płci mają takie same prawa jak i obowiązki. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest zapewnienie szczególnej ochrony kobietom w ciąży. Ale to temat na […]

Prowadzę małą firmę. Czy muszę zapewnić pracownikom odzież roboczą i ochronną?

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, jest dostarczenie pracownikowi nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego (kodeks pracy Art. 2376  i Art. 2377) i dotyczy każdego przedsiębiorcę zatrudniającego co najmniej jednego pracownika. Kiedy należy się odzież i obuwie ROBOCZE? Przepisy nakazują stosowanie odzieży i obuwia roboczego w dwóch przypadkach: jeżeli odzież własna pracownika może […]

Dopuszczalne normy podnoszenia i przenoszenia ciężarów

Dopuszczalne normy podnoszenia i przenoszenia ciężarów na jednego pełnoletniego pracownika wynoszą: I. dla mężczyzn: – 30 kg przy pracy stałej, – 50 kg przy pracy dorywczej, – 30 kg na wysokość > 4m, – 30 kg na odległość > 25m. II. dla kobiet: – 12 kg przy pracy stałej, 3 kg dla kobiet w ciąży […]

Przewiń na górę