Prowadzę małą firmę. Czy muszę zapewnić pracownikom odzież roboczą i ochronną?

odzież robocza i ochronna

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, jest dostarczenie pracownikowi nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego (kodeks pracy Art. 2376  i Art. 2377) i dotyczy każdego przedsiębiorcę zatrudniającego co najmniej jednego pracownika.

Kiedy należy się odzież i obuwie ROBOCZE?

Przepisy nakazują stosowanie odzieży i obuwia roboczego w dwóch przypadkach:

  • jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
  • ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oczywiście pracodawca może sam określić, które stanowiska w jego zakładzie nie będą objęte obowiązkiem stosowania odzieży roboczej. Pracownicy zatrudnieni na tych stanowiskach muszą jednak wyrazić na to zgodę. Ustawodawca jednak zastrzega, że nie można uniknąć dostarczenia odzieży roboczej podczas pracy związanej z obsługą maszyn lub urządzeń technicznych albo prac powodujących intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi.

Którzy pracownicy muszą mieć odzież i obuwie OCHRONNE?

Odzież i obuwie ochronne ma za zadanie przeciwdziałać zagrożeniom występującym podczas pracy na danym stanowisku pracy. Jako środek profilaktyczny ma działać prewencyjnie i zmniejszać ryzyko doznania urazu lub choroby zawodowej.

Każde stanowisko charakteryzuje się indywidualnymi zagrożeniami, które mogą doprowadzić do urazu lub śmierci pracownika. Ryzyko, które się z nimi wiąże powinno być szczegółowo określone w Ocenie Ryzyka Zawodowego stworzonej dla danego stanowiska pracy. W celu zmniejszenia występowania ryzyka należy zaproponować zastosowanie konkretnych środków ochrony zbiorowej – a gdy te będą niewystarczające – środków ochrony indywidualnej.
W związku z tym pracodawca, który przeprowadził analizę każdego stanowiska samodzielnie lub za pomocą specjalisty spoza zakładu pracy, może na jej podstawie dobrać odpowiednie środki ochrony.

Należy jednak pamiętać, że odzież powinna spełniać wymogi Polskiej Normy oraz posiadać certyfikaty bezpieczeństwa (szukaj oznaczenia CE).

Zatem drodzy pracodawcy: sprawdźcie jakie środki ochrony są przewidziane w ocenach ryzyka zawodowego w waszym przedsiębiorstwie i Prowadźcie Bezpieczną Firmę!

Prowadzę małą firmę. Czy muszę zapewnić pracownikom odzież roboczą i ochronną?
Przewiń na górę