Co grozi za brak szkolenia BHP?

Zanim powiem o karach finansowych jakie są przewidziane za powyższe wykroczenia, należy samemu zastanowić się, co niesie ze sobą brak przeszkolenia wstępnego lub okresowego pracowników z zakresu bezpieczeństwa pracy.

Czy warto ryzykować czyjeś zdrowie lub życie dla oszczędności czasu lub pieniędzy?

NIE! NIE WARTO!

Kodeks pracy przewiduje w takiej sytuacji kary finansowe. Art. 283. § 1 kodeksu mówi: „Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.”

Dziwi mnie, że prawo musi tak jasno formułować obowiązek dbania o bezpieczeństwo swoich pracowników. Przecież nikt z nas nie chciałby, aby komuś innemu stała się krzywda. Doświadczenie jednak pokazuje, że gdyby tak nie było, pracodawcy traktowaliby zapewnienie bezpieczeństwa w swojej firmie jako zło konieczne.

Co grozi za brak szkolenia BHP?
Przewiń na górę