Szkolenia okresowe

szkolenia okresowe

Szkolenie okresowe mają uaktualnić i ugruntować wiedzę pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Między innymi szkolenie okresowe obowiązkowo powinni odbyć pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – nie rzadziej niż raz na trzy lata. A pracownicy administracyjno-biurowi – nie rzadziej niż raz na sześć lat.

Częstotliwość szkoleń okresowych zależy od uznania pracodawcy. Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć:

  1. w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia pracy – dotyczy osób będących pracodawcami oraz osób kierujących pracownikami,
  2. w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy – dotyczy pracowników zatrudnionych na pozostałych stanowiskach.

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem. Po pozytywnym wyniku egzaminu pracownik otrzymuje zaświadczenie.

Przewiń na górę