Jakie zagrożenia występują w firmie?

zagrożenia w firmie

Oto najczęściej występujące zagrożenia, które mogą spowodować uraz lub śmierć pracownika:

 • drobne urazy i skaleczenia,
 • upadek na równej powierzchni,
 • upadek z wysokości,
 • przygniecenie lub przytłuczenie przez spadające przedmioty,
 • pochwycenie przez wirujące części maszyn,
 • hałas,
 • wibracje,
 • zapylenie,
 • zaprószenie oka,
 • promieniowanie,
 • poparzenie,
 • pożar,
 • porażenie prądem,
 • wybuch,
 • mikroklimat zimny lub gorący,
 • stres,
 • wymuszona pozycja ciała

i wiele, wiele innych zależnych od charakterystyki pracy.

Co ważne – aby zapobiegać występowaniu w/w zagrożeń – każdy pracownik MUSI zapoznać się z grożącym niebezpieczeństwem i potwierdzić to na piśmie. Dlatego KAŻDY pracodawca jest zobowiązany do badania i dokumentowania występujących zagrożeń, czego wynikiem powinna być Ocena Ryzyka Zawodowego.

Zachęcam wszystkich przedsiębiorców, zatrudniających pracowników, aby prowadzili i przechowywali taką dokumentację. Nie tylko dlatego, aby uniknąć kar finansowych ze strony Inspekcji Pracy lub Sanepidu. Ale po to, by zminimalizować ryzyko występowania wypadków w pracy. Przecież ludzkie zdrowie i życie jest najwyższą wartością.

Jakie zagrożenia występują w firmie?
Przewiń na górę