kobiet

Ochrona kobiet w pracy – czyli co przepisy BHP mówią o płci pięknej

  Już na wstępie muszę miło rozczarować wszystkich bojowników walczących o równouprawnienie płci. Otóż, kodeks pracy nie rozgranicza obowiązków pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wobec mężczyzn i kobiet. Obie płci mają takie same prawa jak i obowiązki. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest zapewnienie szczególnej ochrony kobietom w ciąży. Ale to temat na […]

Przewiń na górę