warunki

Czym grozi upał w pracy i czym jest mikroklimat gorący?

Praca w mikroklimacie gorącym może spowodować: udar cieplny, wyczerpanie cieplne, kurcze cieplne mięśni, omdlenie cieplne zmiany na skórze. Działanie środowiska cieplnego należy wiązać z czasem, a wzrost tętna, maksymalny wydatek potu oraz wzrost temperatury wnętrza ciała są czułymi wskaźnikami obciążenia cieplnego organizmu i wyznaczają granice tolerancji niekorzystnego wpływu środowiska pracy na organizm człowieka. W praktyce […]

Co powinien zrobić pracownik, jeśli warunki pracy stwarzają zagrożenie?

Kodeks pracy art. 210 mówi o tym, że: „W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.” Co więcej, […]

Przewiń na górę