Do czego są nam potrzebne przepisy BHP?

Zapewne każdemu pracodawcy przychodzi do głowy takie pytanie, jeśli napotyka trudności związane z zagrożeniami w zakładzie pracy oraz ich skutkami. Przecież każdy zdaje sobie sprawę z tego, iż musi pracować rozważnie, aby sobie i nikomu krzywdy nie zrobić. Więc po co te wszystkie przepisy, szkolenia, dokumentacja oceny ryzyka i kontrole instytucji?

Mi, w pierwszej chwili przychodzi do głowy taka oto analogia. Po co nam przepisy ruchu drogowego? Po co szkolenia kierowców, badania ich zdrowia oraz stanu technicznego pojazdów? Dlaczego tak wiele instytucji stara się to kontrolować?

Brzmi znajomo?

 

Pośpiech i rutyna

 

Jak powszechnie wiadomo – człowiek istota przedsiębiorcza – zawsze znajdzie sposób, aby zaoszczędzić czas i własne siły. Wykonując pracę na swoim stanowisku pracy, ludzie próbują zminimalizować wysiłek fizyczny i wykonać zadanie w jak najkrótszym czasie, nie zważając na zagrożenia, które mogą pojawić się w wyniku pośpiechu. Dlatego ustawodawca zadbał o to, aby w przepisach określić, iż to PRACODAWCA lub bezpośredni przełożony musi dbać o bezpieczne warunki pracy. Pośpiech nie może wymuszać na pracowniku zmniejszenie uwagi dotyczącej bezpieczeństwa jego i współpracowników. Także czynności rutynowe muszą charakteryzować się ostrożnością i pełnym skupieniem uwagi na wykonywanej pracy.

 

Kontrola i odpowiedzialna reakcja

Odnosząc się do analogii dotyczącej ruchu drogowego, da się łatwo zauważyć, iż coraz częściej kierowcy reagują na niestosowne zachowanie innych użytkowników dróg. Pracodawcy również powinni kontrolować warunki pracy i interweniować w przypadkach zagrożeń pojawiających się na stanowiskach. Co więcej, powinni tak przeszkolić swych pracowników, aby oni również zgłaszali niezwłocznie takie przypadki. Pozwoli to w przyszłości uniknąć wypadków w pracy i związanych z nimi absencjami pracowników.

Do czego są nam potrzebne przepisy BHP?
Przewiń na górę